Scratch和C++:心形的畫法

admin 發表于 2019-05-20 17:52

在520這個特殊的日子,使用scratch和C++繪制一個桃心,祝大家看到這個可愛的心心之后,會一直幸福下去。

  • Scratch

http://www.oeerar.tw/Uploads/timg/190520/1K2354400-0.jpg

http://www.oeerar.tw/Uploads/timg/190520/1K2354523-1.jpg

  • C++


intmain(){

? int i, k;

? char ch = 3;??????????? //ASCII碼里面 3 就是一個字符小愛心

? for(i = 1; i <= 5; i++){ cout <<endl; }="" 空5行<="" p="">

? for(i = 1; i <= 3; i++){? //前3行中間用空格分隔出兩部分

?????? for(k = 1; k <= 32 - 2 * i; k++) {cout << " "; }//左邊的空格,每換一行左邊的空格比上一行少2個

?????? for(k = 1; k <= 4 * i + 1; k++) { cout<< ch; }??????? //輸出愛心?

?????? for(k = 1; k <= 13 - 4 * i; k++) {cout << " "; }//中間的空格,每換一行空格比上一行少4個

?????? for(k = 1; k <= 4 * i + 1; k++) { cout<< ch; }??????? //輸出愛心

?????? cout << endl;

? }

? for(i = 1; i <= 3; i++){? //中間無空格

?????? for(k = 1; k <= 25; k++) { cout<< " "; }

?????? for(k = 1; k <= 29 + 1; k++) { cout<< ch; }

?????? cout << endl;

? }

? for(i = 7; i >= 1; i--){

?????? for(k = 1; k <= 40 - 2 * i; k++) {cout << " "; }//左邊的空格,每換一行左邊的空格比上一行少2個

?????? for(k = 1; k <= 4 * i - 1; k++) { cout<< ch; }//每換一行空格愛心比上一行少4個

?????? cout << endl;

? }

? //最后一行

? for(i = 1; i <= 39; i++) { cout <<" "; }

? cout << ch << endl;

? for(i = 1; i <= 5; i++){ cout <<endl; }<="" p="">

??? return 0;

}

http://www.oeerar.tw/Uploads/timg/190520/1K23B239-2.jpg

后記,小編朋友公司研發了一個游戲化的少兒編程在線課程(5-12歲),游戲化教學結合scratch(一款在線少兒編程工具,類似樂高的積木拼搭),我家娃娃學了幾次課,非常喜歡(超預期),16次課才200多塊錢,對鍛煉孩子的思維能力和動手動力很有幫助。

感興趣的朋友可以掃描二維碼,關注一下,或微信搜索“大耳猴少兒編程”

http://www.oeerar.tw/Uploads/Editor/2018-04-22/5adca08bdc212.jpg